Disclaimer

[rad_page_section id=’rps552557bea2ede’ first=’true’ last=’true’ v_padding_bottom=” classes=” visibility=” layout=” background_opts=” background_color=” background_image=” background_position=” background_cover=” background_repeat=” background_attachment=” background_gradient_dir=” start_gr=” end_gr=” video_url=” video_pos=” video_fallback=” ov_use=” ov_opacity=” ov_background_color=” ov_background_image=” ov_background_position=” ov_background_cover=” ov_background_repeat=” ov_background_attachment=” ov_use_gradient_dir=” ov_background_gradient_dir=” ov_start_gr=” ov_end_gr=” border_top_width=” border_top_color=” border_top_type=” border_bottom_width=” border_bottom_color=” border_bottom_type=” ][rad_page_container id=’rpcF1E1NTXLYUPKE031AWIF5E7CD4C54NWQ’ layout=’full’ first=’true’ last=’true’ top=’true’ classes=” visibility=’none’ float=’left’ delay=” background_opts=” background_color=’ ‘ background_opacity=” background_image=” background_position=” background_cover=” background_repeat=” background_attachment=” background_gradient_dir=’horizontal’ start_gr=’ ‘ end_gr=’ ‘ border_top_width=” border_top_color=’ ‘ border_top_type=” border_bottom_width=” border_bottom_color=’ ‘ border_bottom_type=” use_margin=’no’ margin_top=’50’ margin_bottom=’0′ ][rad_page_widget id=’rpwJBS1OQHSWPG5N9UYN9MFYSDWLW335ENH’ type=’rad_text_widget’ layout=’full’ last=’true’ col_style=’none’ top_image=” image_resize=’default’ height=’300′ auto_width=’yes’ width=’400′ text_title=’Disclaimer’ text_subtitle=’The Creative Lab Network l versie 1.0, 1 maart 2014′ rich_key=’text_data’ col_link=’none’ custom_link=” video_link=” image_link=” button_label=’More’ visibility=’none’ delay=” icon=” icon_hidden=” icon_margin=’0′ box_hover_color=” title_color=” subtitle_color=” text_color=” link_color=” title_size=” title_w=” subtitle_size=” subtitle_w=” text_size=” tt_margin=” st_margin=” tet_margin=” ]

The Creative Lab Network besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

 

Aansprakelijkheid

The Creative Lab Network  is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door The Creative Lab Network of door u aan The Creative Lab Network middels een website van The Creative Lab Network of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt The Creative Lab Network  geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens The Creative Lab Network via deze website. The Creative Lab Network aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. The Creative Lab Network garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

U zal The Creative Lab Network , diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

  

Slotopmerking

Wij zullen de voorwaarden, verklaringen en disclaimer af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies en/of privacy wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze website raadplegen voor de laatste versies.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op via de website.

 

C mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,

www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

[/rad_page_widget][/rad_page_container][rad_page_container id=’rpcHODFVDXPHHGX28KVPKNA68LPP3IG0PAQ’ layout=’full’ first=’true’ last=’true’ classes=” visibility=’none’ float=’left’ delay=” background_opts=” background_color=’ ‘ background_opacity=” background_image=” background_position=” background_cover=” background_repeat=” background_attachment=” background_gradient_dir=’horizontal’ start_gr=’ ‘ end_gr=’ ‘ border_top_width=” border_top_color=’ ‘ border_top_type=” border_bottom_width=” border_bottom_color=’ ‘ border_bottom_type=” use_margin=’yes’ margin_top=’0′ margin_bottom=’0′ ][rad_page_widget id=’rpwGEGTH2EFXGOY3K8DA00DJ0PJKNN0F3D9′ type=’rad_divider_widget’ layout=’full’ last=’true’ type=’rad_divider_widget’ divider_style=’line’ vspace=’0′ divder_color=” ][/rad_page_widget][/rad_page_container][/rad_page_section]